You are currently viewing เครื่องฟอกอากาศในบ้าน กับพื้นที่ที่เหมาะสม

เครื่องฟอกอากาศในบ้าน กับพื้นที่ที่เหมาะสม

เครื่องฟอกอากาศในบ้าน จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนั้นจะต้องทำงานอยู่ในขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสม โดยส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการระบายอากาศภายในห้อง (อธิบายไว้ในหัวข้อถัดไป) และประสิทธิภาพของแผ่นกรอง(อธิบายไว้ในหัวข้อถัดไป)

ปัจจัยในการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศในบ้าน

การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศในบ้าน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือขนาดห้อง คุณควรที่จะเลือกเครื่องฟอกอากาศที่ทำงานเหมาะสมต่อขนาดห้องที่คุณจะนำไปใช้งาน

การที่จะคำนวณหาว่าขนาดห้องเท่าไรจึงจะเหมาะสมนั้น คุณจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงสองปัจจัยคือ

  1. รู้เกี่ยวกับการระบายอากาศภายในห้อง
  2. ประสิทธิภาพของแผ่นกรอง

หากตัวแปรเหล่านี้ไม่ได้ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังจะตัดสินใจซื้อ อาจเป็นไปได้ว่าทางบริษัทผู้ผลิตได้ผลิตสินค้าจากการสุ่มตัวแปร แทนการใช้ชุดข้อมูลที่เชื่อถือได้

วิธีคำนวณพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทำงานของ เครื่องฟอกอากาศในบ้าน AirCleaner Personal

จากผลการทดสอบ และรายงานการตรวจสอบจาก ESRC ได้ตัวแปรดังต่อไปนี้:

ประสิทธิภาพของแผ่นกรอง = 99.86%
การระบายอากาศ = 285ม3/ชม. หรือ 167.64 cfm

เราสามารถคำนวณอัตราการกรองอากาศสะอาด (Clean Air Delivery Rate หรือ CADR) ของ AirCleaner Personal ได้โดย:

CADR = การระบายอากาศ(cfm)*ประสิทธิภาพของแผ่นกรอง
CADR = 173.63cfm*0.9986 = 167.4

เมื่ออ้างอิงจากสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ภายในบ้าน (Association of Home Appliance Manufacturers) สำหรับห้องที่มีความสูงถึงเพดาน 8 ฟุต (2.44เมตร) ค่า CADR จะนำไปคูณด้วย 1.55 เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทำงาน:

พื้นที่ที่เหมาะสม = 167.4*1.55 = 259.47 sqft = 24.1m2

หากกลับสูตรคำนวณ จะสามารถแปลงผลลัพธ์ที่ได้เป็นหน่วย sqft และนำไปหารด้วย 1.55 จากนั้นจะได้ค่า CADR ออกมา

Room volume = 25m2 = 269sqft
CADR = 269sqft/1.55 = 173

คุณอาจจะเคยเห็นผู้ผลิตบางรายให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทำงานของ เครื่องฟอกอากาศในบ้าน ยกตัวอย่างเช่น 25ตรม. ไปจนถึง 30ตรม. ซึ่งนั่นก็เพราะว่าปกติเเล้วทุกห้องจะไม่ใช่ห้องที่โล่ง ๆ แต่ทุก ๆ ห้องมักจะมีเตียง ตู้ หรือสิ่งของวางไว้ทั่วห้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ปริมาตรของห้องมีค่าน้อยลงนั่นเอง

อีกอย่างคือการที่คุณรู้ค่า CADR นั้น คุณจะสามารถรู้ระยะเวลาที่เครื่องสามารถฟอกอากาศให้สะอาดได้ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น หากเรามีห้องพักที่มีขนาด 25ตรม. และมีความสูงจากพื้นถึงเพดานห้องอยู่ที่ 2.5เมตร:

ปริมาตรของห้อง = 25m2*2.5 = 62.5m3 = 2207.16 cft
ระยะเวลาฟอกอากาศหน่วยนาที = ปริมาตรห้อง/CADR = 2207.16/167.4 = 13
 นาที

อาจกล่าวได้ว่านี่เป็นเพียงการคำนวณพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทำงานของ เครื่องฟอกอากาศในบ้าน ตามทฤษฎีเท่านั้น แต่ได้ความเป็นจริงเเล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เราจำเป็นต้องคำนึงถึงอยู่ด้วย เช่นการรั่วไหลของอากาศ ตำแหน่งการวางของเครื่องฟอกอากาศและอายุการใช้งานของแผ่นกรองอากาศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อค่า CADR และพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ (effective working area)

Leave a Reply