You are currently viewing ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของเครื่องฟอกอากาศ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของเครื่องฟอกอากาศ

อย่ากลัว! นี่คือรายการข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของเครื่องฟอกอากาศที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องรู้

การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานคืออะไร? แล้วทำไมมันถึงสำคัญ?

คุณคงจะทราบเเล้วว่า บิลค่าไฟที่คุณเสียทุก ๆ เดือนนั้น คำนวณมาจากอัตราการใช้ไฟของเดือนก่อนหน้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้น รวมถึงเครื่องฟอกอากาศ ล้วนแต่ใช้ไฟฟ้าในการใช้งานทั้งสิ้น ซึ่งหมายความว่า หากเครื่องฟอกอากาศของคุณใช้ไฟมาก ค่าไฟประจำเดือนของคุณก็จะสูงตามไปด้วย

สำหรับ AirCleaner Personal นั้นมีการไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 20 วัตต์ ในขณะที่ยี่ห้ออื่นที่ทำงานคล้ายกันต้องใช้ไฟถึง 40 – 50 วัตต์ ทำอย่างไรเราจึงจะเปรียบเทียบให้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนได้?

สมมติว่าไฟ 1 วัตต์ คุณต้องจ่าย 5 บาท และคุณนั้นได้เปิดเครื่องฟอกอากาศทุก ๆ วัน วันละ 3 ชั่วโมง แบบนี้ ตลอด 12 เดือน:

AirCleaner Personal = 3h*20W*365d = 21.9kWh*5THB/kWh = 110THB
คู่แข่ง = 3h*50W*365d = 54.75kWh*5THB/kWh = 274THB

จากการคำนวณข้างต้นจะเห็นได้ว่า คุณจะประหยัดเงินค่าไฟลงไปถึงครึ่งหนึ่งเมื่อใช้ AirCleaner Personal อีกทั้งยังได้อากาศที่มีคุณภาพ เทียบเท่ากับการทำงานของเครื่องฟอกอากาศยี่ห้ออื่น ๆ

และเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าที่น้อยกว่าและประสิทธิภาพเทียบเท่าแบรนด์อื่นนี้ ทำให้ AirCleaner Personal เป็นผลิตภัณฑ์สะอาดประหยัดพลังงาน หรือเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ “สีเขียว” นั่นเอง!

ระดับความดังของเสียง

การวัดความดังเป็นเดซิเบล จะช่วยให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้นั้น มีเสียงดังหรือเสียงรบกวนมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับเสียงจากแหล่งอื่น ๆ ที่เราต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน ซึ่งดูได้จากแผนภูมิ dBA นี้

Image result for dba level chart

AirCleaner Personal มีความดังของเสียงเมื่อปรับความเร็วของพัดลมดูดอากาศไปที่ระดับต่ำสุดอยู่ที่ 45dBA และจะมีความดัง 65dBA เมื่อปรับพัดลมดูดอากาศไปที่ระดับความเร็วสูงสุด ซึ่งจากกราฟข้างต้นจะเห็นได้ว่า เสียงของเครื่องฟอกอากาศนั้น มีความดังเทียบเท่ากับเสียงที่เราได้ยินในบ้าน หรือเสียงการสนทนาพูดคุยนั่นเอง

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า

เมื่อคุณเสียบปลั้กเครื่องใช้ไฟฟ้า ขึ้นกับว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ แรงดันไฟฟ้ามักจะอยู่ที่ 110V หรือ 220V และจะมีความถี่อยู่ที่ 60Hz หรือ 50Hz.

เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดเช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หรือ พัดลม จะสามารถทำงานได้ที่แรงดันไฟฟ้า หรือความถี่ อยู่ที่ค่าหนึ่ง ๆ เท่านั้น

AirCleaner Personal มีตัวจ่ายไฟที่สามารถทำงานได้กับแรงดันไฟฟ้าและความที่ทุกระดับตามมาตรฐาน เพราะฉะนั้นคุณจึงสามารถนำเครื่องนี้ ไปใช้ได้ในทุกๆที่ทั่วโลก!

การรับรองด้านไฟฟ้า

การที่จะขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมายนั้น จะต้องผ่านการทดสอบ และผ่านการรับรองเสียก่อน เพื่อรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้น ๆ มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ มาตรฐารการคุ้มครองสิ่ง เเวดล้อมและปฏิบัติตามหลักแม่เหล็กไฟฟ้า

ในทวีปยุโรป มีมาตรฐานการรับรองหนึ่ง ชื่อว่า CE ในขณะที่ในสหัฐอเมริกามีมาตรฐานการรับรองชื่อ FCC

ตัวจ่ายไฟของ AirCleaner Personal ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทั้ง CE และ FCC

Leave a Reply